For at oprette et indlæg skal ordet 'ingenspam' indtastes i feltet Spam-blokering.

Navn
Emne
Spam-blokering
Indhold

Se indlæg fra: 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

10/11-2010 23:00 Emne: Pokalfinale Af: Morten Larsen
Kampen spilles kl. 14 og ikke kl. 18.
8/11-2010 15:01 Emne: Pokalfinale Af: Morten Larsen
Nyt fra Egmont: Egmont-POP spilles søndag 14/11 på Ryparkens ny kunstbaner kl. 18.00.
4/11-2010 17:41 Emne: Pokalfinale Af: Morten Larsen
Det ser lige nu ud til, at finalen skal spilles søndag d. 14/11 kl. 14.00 i Fælledparken. I skrivende stund er hjemmeholdet Egmont ved at sikre sig banen.

Finalen skulle oprindeligt have været spillet i den kommende weekend, men måtte udskydes idet der ikke kunne opnås enighed om en dato. (Lørdag: Egmont, hjemmebaneproblemer, fest. Søndag: POP, fest).
3/11-2010 22:03 Emne: Pokalfinalen Af: Thomas (POP-support)
Er der noget nyt om hvor og hvornår pokalfinalen spilles?
20/10-2010 18:16 Emne: Kampe Af: Morten Larsen
Jeg er enig med Webmaster - det ville pynte.
19/10-2010 10:35 Emne: Oprettelse af pokalkampe Af: Webmaster
Det ville være prisværdigt, hvis pokalholdene opretter pokalkampene her på siden, så man som udenforstående har mulighed for at skabe overblik over kampene.

På den korte bane, kan folk jo tænkes at ville dukke op som tilskuere til kampene - det må være i alles interesse. På den længere bane er det interessant, hvis man også om mere end et år er i stand til at opstøve hvem, der vandt pokalturneringen i 2010 gennem sidens arkiver. Det bliver hurtigt en umulighed, hvis folk ikke opretter kampene her på siden.

De kampe, som af uransagelige årsager er afviklet som "dobbelt-kampe", der både tæller i liga og pokalturnering bør oprettes som to kampe (en pokalkamp og en ligakamp), der er afviklet samtidigt.
8/10-2010 00:57 Emne: Pokalfinale Af: Morten Larsen
Det har ikke været muligt at gennemføre gruppekampene i den oprindelige Pulje Syd med tre hold, da Egmont blev efterladt alene tilbage efter GJKs og Hjortesprings exit. For at undgå at komme i den situation, at den ene finaleplads skulle være helt gratis, blev det derfor arrangeret, at vinderne af sidste uges ligakampe Regensen-OMK og Studentergaarden-Egmont skulle tildeles semifinalepladser. Alle fire hold accepterede. Semifinale Syd spilles i weekenden 30.-31. oktober, og finalen skubbes dermed til weekenden 6.-7. november.
7/10-2010 23:16 Emne: pokal turnering Af: Sebastian - Kampsax
Nu ved jeg godt at det for vores vedkommende ikke har nogle betydning, da vi allerede er ude af pokalturneringen. Men af ren nysgerighed, kunnne jeg da godt tænke mig at vide hvordan det lader sig gøre at der er semifinale mellem egmont og regensen, og hvorfor OMK ikke allerede er sikker på den finale. Der er muligvis noget jeg har overset, men nu har jeg prøvet at tælle sammen på de kampe der er oprettet, og jeg kan ikke få det til at passe!
6/10-2010 14:25 Emne: Holdkort Af: Morten Larsen
Kære Helga
Jeg erklærer mig helt enig i din betragtning, og beklager meget, at denne situation er opstået. Der er flere dameholdtrænere, der har været så venlige at sende mig deres tilkendegivelser, så på den måde har det været positivt, at jeg samtidig har fået et indblik i deres synspunkter på dette område.
6/10-2010 07:30 Emne: kommunikation Af: Helga
En lille bemærkning: Hvis der skal rettes henvendelse om noget til herreholdene alene, vil det nok være en god ide at gøre dette i mindre generelle termer end f.eks. \"Skal vi have holdkort i kollegiefodbold - ja eller nej?\". Vi er nemlig enkelte kvinder der har den opfattelse at vi også er deltagere i kollegiefodbold-turneringen. Venlig hilsen
6/10-2010 00:47 Emne: holdkort i 1. div herre Af: Morten Larsen
FYI: holdkort i 1. div herre
Der er ikke stillet forslag om at indføre holdkort i damerækken, så det kommer ikke på tale.

6/10-2010 00:16 Emne: Afstemining Af: Louise
Obs:
Jeg vil blot påpege, at ikke alle fra pigeholdene i turneringen er blevet oplyst om denne afstemning, og at de regler, der har været gældende for drengenes turnering ikke gjaldt pigernes turnering, da vi i sin tid startede den. Vi var klar over, det lille antal af piger, der i sin tid kunne skaffes til at spille kampe -også selvom det drejer sig om 7 mands fodbold. I sin tid var Regensen og Studentergaarden seperate hold og Egmont og OMK skulle også først udbrede budskabet om pigehold på deres kollegier. Derfor går jeg ud fra, at afstemningen om holdkort gælder drengeturneringen, og at pigeturneringen selv tager deres afstemning internt, når alle pigehold er blevet ordentligt informeret om det og selv har fundet frem til den løsning, de ønsker for pigerækken.
Louise
5/10-2010 11:24 Emne: Pokalturnering Af: Morten Larsen
Ja, det har du ret i. Til næste år bliver det igen mere overskueligt, da pokalturneringen sandsynligvis indtager sin oprindelige struktur.
4/10-2010 18:08 Emne: Pokalturneringen Af: Thomas (POP-support)
Ok, tak for opdateringen. Det var lidt svært at udlede ud fra siden med Pokalturneringsresultater.
3/10-2010 22:28 Emne: Pokalfinale 2010 Af: Morten Larsen
I dag spillede POP sig i pokalfinalen, hvor holdet enten skal møde Egmont eller Regensen. De to sidstnævte spiller snarest deres semifinale.

Finalen spilles som altid sidst i oktober/først i november. Lodtrækningen om hjemmebanefordel i finalen foretages så snart begge finalister har kvalificeret sig.
2/10-2010 12:48 Emne: Pokalturneringen Af: Thomas (POP-support)
Tør man spørge hvordan det går med pokalturneringen?
Det bliver lidt køligt at spille finalen engang i december.
1/10-2010 16:46 Emne: Holdkort Af: Morten Larsen

Administration af holdkort er enkel: Hjemmeholdet er ansvarlig for at opbevare en given kamps holdkort, og disse kort kan kasseres efter afviklingen af sæsonen. Ved tvister er hjemmeholdets træner ansvarlig for at tage en kopi af kortet og sende det til turneringsledelse, gerne vha. et billede vedhæftet en mail. De(n) spiller(e), der er involveret i tvisten indsender også billed-ID på samme måde til turneringsledelsen, der nu kan tage en beslutning på denne basis samt vidneudsagn. Sådan fungerer det i Danmark. I Sverige skal samtlige klubber have billedregistre af deres spillere, men jeg tror, at denne ordning bliver for omfattende hvorfor den danske model er at foretrække.

Økonomi: Holdene kan selv printe deres holdkort gratis.

Jeg har fra flere kanter, herunder også den ene forslagsstiller Egmont, modtaget breve med bekymringer for mindre kollegiers mulighed for overlevelse i ligaen, f.eks. Studentergaarden. Der ønskes et kompromis, der tillader brug af tidligere beboere i det omgang holdene mangler det.

Vi skal på den ENE side sikre, at nye beboere, der ønsker at spille fodbold ikke udelukkes af ældre spillere.
Vi skal på den ANDEN side sikre, at hold ikke må lukke grundet spillermangel.

Der skal findes et kompromis, en passende afvejning, mellem hensynet til disse to forhold, idet jeg på det skarpeste indskærper, at den tredje vej – muligheden for at kunne aflyse flere kampe – ikke tiltrædes. Der bør ikke igen i denne liga opstå usikkerhed blandt spillere og trænere om kampenes rettidige afvikling. Dette har været det største problem for kollegiefodbold indtil for to år siden.

Jeg ønsker en åben debat om OMFANGET af behovet for spillere i den kommende periode. Når jeg er færdig med at være turneringsleder ønsker jeg nemlig at aflevere en driftsikker turnering. Derfor er det vigtigt, at vi får indført regler, der hverken på den ENE eller den ANDEN måde hæmmer ligaen. Som træner eller evt. mangeårig spiller er din erfaring derfor vigtig, og den bør deles med de øvrige hold nu. Hvad er behovet for spillere udefra i al almindelighed? Hvad er behovet for spillere udefra i de tre kampe i sæsonen med spidsbelastning? Er din erfaring, at spillere udefra afholder unge spillere fra at komme på hold? Bliver der gjort nok ud af at hverve nye spillere blandt de nytilflyttede?

Afstemningen er naturligvis en bindende. Hvis holdkortet indføres, kan det – som alt andet - senere afskaffes hvis der fremsættes forslag herom og dette vedtages. Hvis man ikke kan tiltræde det pågældende forslag til afstemning på tirsdag (holdkort) kan man stemme blankt, nej eller undlade at stemme. Hvis det pågældende forslag, der søges enighed om ikke kan samle flertal, er det muligt, at der indledes et arbejde på en modificeret udgave af forslaget om holdkort næste år.

I dag gælder disse regler for anvendelse af spillere:
§ 2: Et hold består af 11 spillere og op til 4 udskiftningsspillere. Samtlige spillere skal have lejemål på det pågældende kollegium de spiller for. Kan de to hold blive enige er det tilladt at bruge mere end 4 udskiftningsspillere - dette afgøres umiddelbart inden kampen.
§20: Opstår der tvivl eller problemer med afvikling, eller mangel på samme, af kampene, afgør turneringsledelsen suverænt, efter at have hørt dommerens samt de implicerede holds forklaring, udfaldet af konflikten. Er der tvivl om en kamp, der implicerer turneringslederne, overgår bedømmelsen til den anden divisions ledelse. Det skal understreges at turneringsledelsen ikke kan ændre et resultat, men enten kan godkende et resultat el. forlange omkamp.

Indføring af holdkort ændrer ikke ved de allerede nuværende paragraffer, men det indebærer, at de gældende regler rent faktisk kan overholdes. Derfor skal ændringsforslaget stilles til paragraf 2. Det er ikke paragraf 2, der stemmes om på tirsdag d. 5. oktober, men indføring af holdkort i rækken (dvs. indføring af en ny paragraf). Paragraf 2 kan ændres på den kommende trænermøde feb. 2011, men naturligvis er den nuværende debat vedr. holdkort er meget relevant i denne sammenhæng. Indtil videre er der ikke kommet konkrete ændringsforslag til paragraf 2, men trænere er naturligvis velkomne til at sende sådanne ind.

En stemme på ja til holdkort markerer dermed et ønske om at finde en fælles løsning på det kommende trænermøde i februar vedr. paragraf 2.

I den kommende sæson bliver kampplanlægningen lidt enklere idet 2. division genindføres. Dermed spilles færre kampe (ca. 4 kampe færre). Holdene i bunden udkæmper derfor nedrykningskamp for tiden (to nedrykkere).

30/9-2010 18:35 Emne: Holdkort Af: Jens Juel (Studentergaarden)
Jeg synes det er en godt at der er kommet en debat op at køre. Når det er sagt, så vil jeg gerne vide om afstemningen er bindende (Morten)? Jeg vil foreslå, at den endelige beslutning ikke bliver taget på baggrund af en afstemning per mail, da jeg ikke mener en debat her på siden er tilstrækkelig til at vi kan træffe en ordentlig beslutning.

De to tidligere indlæg påpeger flere af de problemer der ville være hvis det på ingen måde var tilladt at hente spillere udenfor kollegieregi - dem vil jeg forsøge ikke at gentage. Hvis det for et kollegie på vores størrelse ikke er muligt at hente hjælp udefra en gang i mellem, så vil konsekvensen nok være at vi må opgive at deltage i turneringen. Vi vil komme til at melde afbud for mange gange (og dermed blive smidt ud). Måske kunne en løsning være at tillade et lille antal tidligere beboere at være registrerede spillere?

Jeg har ikke løsningen nu, men som tidligere nævnt, så mener jeg at trænerne bør mødes ansigt til ansigt og træffe en beslutning.
28/9-2010 22:29 Emne: Holdkort Af: Jakob POP
En anden ting der bør diskuteres er, hvordan det rent praktisk skal fungere med oprettelsen af holdkort, og derved at hvert kollegium skal oprette et mindre spillerkatotek med spillernavne og billede - samt bevis for at spillerne rent faktisk bor på kollegiet!
Mange kollegier har en temmelig bred spillertrup, og det kan måske blive et større arbejde, især hvis relationerne internt i truppen måske ikke er så stærke. Desuden sker det ofte, at kollegier er nødt til at skaffe ekstra spillere (helst fra kollegiet) med kort varsel, ligesom beboere flytter ud og ind ganske ofte..

Man er i hvert fald nødt til at diskutere nogle forskellige scenarier, da det kan være farligt at indføre holdkort + mulighed for udelukkelse, hvis der ikke er fuldstændig klarhed over, hvordan reglerne skal se ud.

Godt at vi får debatten..
28/9-2010 22:23 Emne: Det omtalte selvmål Af: Lene, POP
Nu er det jo ikke fordi jeg vil prale af vores selvmål - det er ikke noget vi er særlig stolte af. Men ret skal være ret, og jo målet i kampen RHK-POP blev desværre scoret af maven fra en af vores spillere, på vores eget mål. Akkurat som det skete ugen før mod Egmont.
Jeg er ret sikker - netop fordi vi var ret bitre over at vi ellers stod imod RHK's ellers glimrende spil.
26/9-2010 14:02 Emne: Holdkort Af: Sebastian Ebbe
Jeg synes det er en rigtig god ide at indføre holdkort, for at sikre sig at det er folk fra det pågældene kollegie der spiller på holdet. Jeg mener dog i den forbindelse at man også bør tage de pågældende regler omkring udelukkelse fra turneringen med i overvejelsene.
Grunden til dette er at jeg jo desværre må tilstå at vi (kampsax) også før har set os nødsaget til at benytte spillere der ikke boede på kollegiet. Når vi har gjort dette, har det udelukkende været fordi vi ikke har kunne stille hold med folk fra egne rækker. Jeg ved godt at det lyder mærkeligt at man på et kollegie med over 500 mennesker ikke kan stille 11 mand, men ikke desto mindre så er det desværre før set. Og så tænker jeg at dette problem nok ikke er mindre, på de kollegier der har noget færre beboere??
Jeg har ikke "løsningen" på det her, men nogle overvejelser kunne være at sætte grænse for tilladte afbud sættes op fra 1 til 2, at sætte tidsgrænsen for et lovligt afbud ned, eller måske tillade at 3-4 spillere på holdet, må bestå af folk der ikke er bosat på kollegiet?
Det kan også godt være at der ikke skal pilles ved reglerne, men jeg mener blot at det er noget vi bør have med i overvejelserne ved indføring af holdkort. Det ville jo også være ærgeligt at indføringen af holdkort, blot medføre at flere hold må udelukkes pga afbud, og dermed til sidst efterlade ganske få hold tilbage i turneringen.
Dette indlæg er også lige så meget skrevet for at få startet en debat omkring emnet, så vi kan finde ud af om det i det hele taget er et problem, eller om tingene kører fint som det er nu.
24/9-2010 12:08 Emne: holdkort? Af: Morten Larsen
Se http://www.youtube.com/watch?v=dAKed3qmgfk.

Skal vi have holdkort i kollegiefodbold - ja eller nej?
24/9-2010 12:07 Emne: Selvmål Af: Morten Larsen
Hvis jeg skulle have lavet en fejl vedr. selvmål beklager jeg det naturligvis.
22/9-2010 18:23 Emne: Nyhed Af: RHK
Hej. Vil blot rette denne udtalelse omkring selvmål mod POP:"Og så har begge hold været nødsaget til at forlade sig på to komplet identiske selvmål efter to identiske hjørnespark for at opnå sejre i deres hjemmekampe mod POP, idet de massive bombardementer på imponerende vis blev afværget af udeholdets sidste skanse mellem stængerne"
RHK scorede selv deres mål på et hovedstød efter et flot indlagt hjørnespark, og ikke POP med et selvmål.
Vi ville blot informere om dette.
MVH RHK pigerne :-)
14/9-2010 00:41 Emne: titlen Af: Sir Pete
Så burde du komme og støtte englene fra enghave til deres næste kamp i fælledparken TB. Der bliver mesterskabet vel reelt afgjort.
30/8-2010 18:30 Emne: Kom så Nonstars! Af: Thorbjørn
Kom så Nonstars! Det er super fedt at se jer så højt i tabellen. Nu skal det fandme være!
30/8-2010 17:58 Emne: To runder damekampe Af: Morten Larsen
søn 5/9
12.30 Egm - RHK
16.00 SG/Reg - OMK
17.15 APK - POP

tors 9/9
18.00 OMK - RHK

søn 12/9
12.30 OMK - APK
16.00 Egm - POP
17.15 RHK - SG/Reg
17/6-2010 19:23 Emne: turneringsregler Af: Morten Larsen
Ja, jeg er enig i, at det er hårdt og bedrøveligt at skulle ekskludere hold for at melde afbud til to kampe. Jeg kan oplyse, at jeg, gennem flere samtaler med holdlederne efter deres 1. udeblivelser, har gjort hvad der stod i min magt for at beholde holdene i ligaen.

Begrundelse for reglen:
Holdene i 1. division spiller hver 14, 16 eller 18 kampe pr. sæson. Hvis reglerne tillod to selvforskyldte afbud årligt, ville samtlige hold kunne misse fire kampe i gennemsnit, svarende til en fjerdedel af sæsonen, indenfor paragraffernes rammer. Dertil kommer evt. uforskyldte hændelser.

Tendensen i 2006-2007 var netop således, at holdene i høj grad valgte at aflyse (eller slet og ret blive væk fra) mange kampe - især de sidste kampe i sæsonen, der på pågældende tidspunkt havde lille eller ingen betydning for den endelige slutstilling. Dette afbudskaos truede med at lukke ligaen, der var skrumpet fra 20 hold til blot syv.

Sammenlignet med en normal sbu-række bruges der i planlægningsfasen meget lang tid på at lægge kampprogrammet på baggrund af de specifikke ønsker, som holdene er kommet med inden sæsonen. Og på baggrund af denne - i øvrigt yderst beskedent honorerede indsats – er det kun mere end rimeligt at holdene møder op til kampene, frem for at skuffe modstandere, dommer og kampplanlægger, der i sin tid også fungerede som assistent i en løbende revidering af kampprogrammet efterhånden som holdene meldte afbud i flæng. Uholdbart.

Den omtalte opstramning, § 11, som blev vedtaget i 2008 for at knække den nedadgående kurve og bremse spillerflugten ved at skabe stabilitet og anerkendelse blandt holdene, er ganske rigtigt ikke formuleret godt i programmet, hvilket flere nu har været bemærket. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at administrationsgangen i kollegiefodbold på det seneste har handlet om brandslukning og ikke om formulering af paragraffer.

Jeg har gjort dette forsøg på en bedre formulering:

§ 11: Et evt. afbud skal meddeles modstanderen senest 7 dage før det fastlagte kamptidspunkt. Hvis en ny kamp ikke kan aftales indbyrdes gælder følgende:
• Stk. 1: Uforskyldt hændelse (f.eks. lukkede baner):
kampens resultat bliver 0-0 med ét point til hver hold.
• Stk. 2: Udelukkende det ene hold er skyld i hændelsen:
Kampen tabes 3-0 af dette hold, og det tilfalder samtidigt dette hold at betale udgifter til dommerløn.

Et hold kan kun melde afbud til een kamp pr. sæson og gebyret er 425 kr. (halvdelen af depositum – for syvmandshold er depositum mindre). Ved næste selvforskyldte afbud ekskluderes holdet fra turneringen i det indeværende år, og gebyret herfor er den resterende del af depositum (425 kr.).
16/6-2010 16:59 Emne: turneringsregler Af: Sir Pete
Jeg kan se at man kun må afmelde en kamp i løbet af et år, men ikke at man bliver fuldstændig udelukket.
Jeg kan jo have overset paragraffen, men tænkte om man kan ændre på det.
Synes da det er synd for de hold som har svært ved at stille hold, at de skal udelukkes fuldstændig fra turneringen.
Det gør det ikke nemmere for dem at stille et nyt hold til næste år, når de er helt ude af turneringen. Er det noget der kan ændres på til andre år evt?
Hvis de ønsker at trække sig er det jo selvfølgelig en anden sag.
14/6-2010 11:48 Emne: Reaktivering Af: Webmaster
Hej Daniel,

Det er kun mig, der kan reaktivere spillere. Jeg har reaktiveret Carsten, nu.
13/6-2010 23:58 Emne: Re-Aktivering Af: Daniel Egmont
Hej Webmaster, hvordan re-aktiverer man en deaktiveret spiller? Kan Admins gøre det eller skal WM gøre det?
Det drejer sig om Carsten Sommer Andersen fra Egmont. NB. Spilleren bor stadig på Egmont, men er ved en fejl blevet deaktiveret.
25/5-2010 15:58 Emne: Bergsøe - Hjort Af: Morten Larsen
Kampen
30/5-2010 Bergsøe - Hjortespring
Spilles på DTUs baner kl. 16:00 (og ikke kl. 14.00, som det nu er anført.)

Således spilles damekampen POP-GJK kl. 12.30 samme sted.
21/5-2010 16:57 Emne: Manglende kampe Af: Morten Larsen
Jeg har nu gennemgået herreturneringens 90 kampe, og det er kommet for en dag, at disse kampe mangler:

Reg-OMK
Reg-Berg
Reg-Hjort

Hjort-WDK
Hjort-Stud
Hjort-Berg
Hjort-POP

Dette bør rettes snarest muligt af de ansvarlige trænere, der må sende forslag til kampenes placering til turneringsledelsen pronto.
8/5-2010 19:53 Emne: OMK-POP (D) Af: Morten Larsen
Kampen
10/5 OMK-POP (D) Fælledparken spilles kl. 19.15
7/5-2010 21:21 Emne: Damekampe Af: Morten Larsen
Der mangler fortsat styr på Stud (D)'s hjemmebane inden programmet kan lægges. Det er ikke sjovt at lægge et program for så at finde ud af, at banerne ikke er ledige.

Indtil videre gentager jeg de første par runder:

9/5
14.30 EGM-GJK Fælledparken
16.00 Stud-APK Hjemmebane ukendt

10/5
19.15 (evt. 18.00) OMK-POP Fælledparken


16/5
13.00 EGM-APK Fælledparken
14.30 OMK-GJK Fælledparken
15.50 Stud-POP Hjemmebane ukendt

23/5
RHK spiller din første kamp.
7/5-2010 16:01 Emne: manglende kampe Af: Morten Larsen
Hjort - POP blev udsat pga. frosne baner. Hjort har gjort en forbilledlig indsats for at løse problemet på egen hånd; to kampe er allerede blevet afviklet på en alternativ bane (Hjorten IF).

WDK – Stud blev ikke spillet idet daværende træner Nermin B. oplyste, at kampen måtte aflyses grundet et dødsfald på kollegiet. Dette har vist sig at være en løgnehistorie. Kampen vindes 3-0 af Stud, og ophavsmanden til historien kan ikke længere fungere som træner og er nu afsat. WDK fortsætter i rækken.
6/5-2010 21:49 Emne: Re: M Kampe , Re:Dameturnering Af: Mikkel Clausen
Jeg ved ikke med WDK og Studentergården, men mht. Hjortespring - POP så er der ved at blive fastlagt en ny dato. Det står dog også at kampen er udskudt.

Dameturnering:
Kan vi ikke få kampkalenderen, således at spillerne har en mulighed for at melde tilbage om de kan!?

MVH
Mikkel - Træner for POP
6/5-2010 16:44 Emne: manglende kampe Af: sir Pete
Hvorfor er kampene
hjortespring-pop
wdk-studentergården
ikke registreret som spillede eller spillerdato rykket?
30/4-2010 16:46 Emne: dameturneringen Af: Morten Larsen
Kampkalenderen for dameturneringen følger så snart Stud/Reg (D) har fået fastlagt en hjemmebane for 2010.
26/4-2010 11:22 Emne: Kampdubletter Af: Webmaster
Jeg har fjernet en kamp Regensen-POP, idet der - efter min vurdering - var tale om en dobbeltoprettelse (der er næppe to 1. divisionskampe, der hedder Regensen-POP).

Jeg vil benytte lejligheden til at gentage min appel fra sæsonstarten om at krydstjekke kampprogrammet inden man hovedløst opretter en kamp, som modstanderen potentielt også har oprettet.

Udover at jeg skal bruge tid på at slette disse dubletter, kan det også skabe forvirring hos dommerstanden, når der er to oprettelser af en enkelt kamp, hvor den ene står som "ubesat" og den anden er tildelt en dommer.

Teknisk kan man sagtens programmere et "bureaukrati" op omkring kampoprettelsesproceduren, så man fx. kun kan oprette sine egne hjemmekampe og at modstanderen skal acceptere ændringer, sletninger og den slags. Men historisk har dette givet andre problemer og derfor er det nu i en "simpel" form, hvor alle kan oprette og ændre kampe, som de selv deltager i. Men det er frihed under ansvar - husk det, og - som sagt - husk at tjekke kampprogrammet (tjekkes nemmest ved at klikke jer ind på jeres eget hold) inden i opretter en ny kamp.

Skulle uheldet være ude, og I får oprettet en kamp, der skal slettes, så informer venligst mig om det (webmaster(snabel-a)kollegiefodbold.dk), så jeg ikke selv skal tage initiativet og potentielt spolere evt. særaftaler eller krumspring, som i har lavet.
25/4-2010 21:36 Emne: kampe i damedivision Af: Morten Larsen
Det var længe været svært at få fat i damehold fra Regensen/Studentergaarden. Det ser nu ud til, at der ikke bliver noget damehold fra Regensen/Studentergaarden, og at RHK dermed simpelthen overtager deres plads i turneringen.
24/4-2010 07:26 Emne: kampe i damedivision Af: Ulf Trampenau
Hej Morten, Vil du ikke lige checke de følgende datoer, så jeg kan oprette vores kampprogram for dame division. Og har du allerede datosat kampene for RHK?

09/04, kl. 16, studentergaarden - Apk kollegiet
16/04, kl. 13, Egmont - Apk kollegiet
06/05, kl. 14, Grønjordskollegiet - Apk kollegiet
13/05, kl. 14.30, Apk kollegiet - POP
20/05, kl. 15.30, Apk kollegiet - OMK

Med Venlig Hilsen,

Ulf Trampenau (Apk-kollegiet)
11/4-2010 21:05 Emne: Reg-WDK Af: Morten Larsen
Der er ikke tale om, at der mangler en kamp 16. maj. Kampen er programsat til

17/5 kl.17.15 Reg-WDK.

De trænere, der allerede har oprettet deres hjemmekampe korrekt og som ikke er i konflikt vedr. spilledatoerne på udebane, skal intet foretage sig udover at informere turneringsleder herom.
11/4-2010 20:56 Emne: manglende kampe. Af: Nermin Balihodzic wdk.
Og den anden kamp vi fra Wdk mangler er 17/9 kl.18 Hjort-WDK
11/4-2010 20:51 Emne: vdr. manglende kampe. Af: Nermin Balihodzic wdk.
jeg kan se at vi mangler en kamp den 16/05. Men den har jeg aftalt med Regensen om at vi flytter til mandag den 17/05.
11/4-2010 19:18 Emne: Dameturnering Af: Morten Larsen
Et syvende damehold, RHK, optages muligvis i rækken. Det afgøres onsdag aften kl. 20. når de resterende tre hold forhåbentlig giver deres melding til kende.

De første par runder i turneringen ser således ud:

9/5
12.30 OMK-POP
14.30 EGM-GJK
16.00 Stud-APK

16/5
13.00 EGM-APK
14.30 OMK-GJK
15.50 Stud-POP
9/4-2010 18:52 Emne: Kampprogram for Damedivison Af: Mikkel Clausen
Fedt at banerne er brugbare igen..

Hvordan ser det ud med kampprogrammet til Damedivisionen!?

/Mikkel
7/4-2010 16:58 Emne: DTU-banerne Af: Morten Larsen
Jeg har netop modtaget denne mail fra Ann-Rose Bøttcher:

Tillykke, du kan takke vorherre for godt vejr, for boldbanen åbner allerede på fredag (9/4). (Rugbybanen stadig først ca. 1/6)

Banen vil blive kridtet op så hurtigt som muligt.

/Ann-Rose, Campus Service
7/4-2010 15:45 Emne: DTU banerne Af: Mikkel Clausen
Altså ud fra www.idraet.dtu.dk står der at det kun er rugby-banen der skal kloakeres, samt at banerne åbner ca. 1. maj., jf. neden under:

"Pga en hård vinter åbner fodboldbanerne først ca. 1. maj 2010.
På rugby-banen skal der ske kloak-reparation,
hvorfor denne først åbner omkring midten af juni 2010.
Ovennævnte datoer er ikke fastlagt endnu og bold- og rugbybanerne må ikke benyttes før DTU Campus Service, Park & Vej, har meldt ud at de er åbne.
Når nøjagtige datoer ligger klar, vil hjemmesiden blive opdateret med disse."
30/3-2010 14:03 Emne: Alternative baner Af: Webmaster
Måske man skulle kontakte Lyngby Kommune ang. alternative spillesteder?

Hvis man undgår de største skrankepaver, kan man måske komme udenom at oprette foreninger og den slags - hvis man spørger pænt...
30/3-2010 13:06 Emne: DTU banerne Af: Morten Larsen
Det ser ud til at blive en labg sag vedr. de baner. Lige nu ser det ud til, at de kan åbnes 15. maj. Endvidere kan jeg oplyse, at jeg lige nu forhandler med Idrætten på DTU om at arrangere alternative spillesteder.
29/3-2010 14:22 Emne: DTU-baner Af: Mikkel CLausen
Det var rimeligt træls.. Er der nogen alternative spillesteder?
26/3-2010 14:06 Emne: DTU banerne Af: Morten Larsen
Jeg har lige fået oplyst, at banerne på DTU først åbnes 1. juni grundet et omfattende kloakeringsarbejde. Banerne skal efter sigende være hårdt ramt af frosten. Oplysningen skal bekræftes på mandag.
25/3-2010 13:17 Emne: Opstart på DTU Af: Søren Hyldegaard
Heps. Vil lige oplyse til dem der ikke ved det, at DTU forventer at åbne deres baner 1. maj. Der er mulighed for at de bliver åbenet før hvis vejret fortsætter, men det gør at der skal flyttes en del kampe. Bare så alle er klar over det:)

Mvh.
Søren - Bergsøetræner
16/3-2010 23:33 Emne: kode Af: Nermin
hej. Jeg har endnu ikke fået nogen kode til at komme ind. Wdk er ikke længere slået sammen med Wkr. Og vi spiller i gul og blå..
12/3-2010 23:39 Emne: Pokalturneringen Af: Thomas - POP-support
Hvordan kommer pokalturneringen til at se ud i år, og hvilke hold deltager?
21/2-2010 22:05 Emne: Spillesteder for kollegierne Af: Mikkel Clausen
Hej trænere..

For en nemheds skyld har vi lagt kollegiernes spillesteder ind på Google Maps så de nye trænere har en mulighed for at finde rundt mellem stederne. Banerne er placeret efter oplysningerne fra kollegiefodbold.dk..

Gå ind på maps.google.dk --> tryk på "Vis valgmuligheder for søgning" og vælg "Brugeroprettede kort" i rullemenuen --> Skriv i søgefeltet: Kollegiefodbold

I skal være velkomne til at skrive hvis der er kommentarer til banernes placering.

Held og lykke i den kommende sæson...

MVH
POP Trænerne
8/2-2010 22:35 Emne: Efterårssæsonen Af: Morten Larsen
Jo, efterårssæsonen er ganske rigtigt kort. Erfaringen viser, at en stor del af kollegianerne er bortrejst og dermed ikke til rådighed for holdene i efterårsferien (uge 42) og også i nogen grad i slutningen af uge 41.

Efter efterårsferien er mange baner lukket, men jeg er åben overfor forslag til en forlænget sæson i 2011. Jeg programlægger gerne kampe til ultimo november, hvis det lader sig gøre.
7/2-2010 21:43 Emne: Sv: Åbent brev Af: Nanna B. Thomsen
Hey Morten
Ser fint ud med dit forslag til både forår- og efterårssæson. Dog ser efterårssæsonnen lidt kort ud?
Vi vil helst spille kampe om søndagen og det er også der vi lettest kan få banerne i fælledparken. Der er dog umiddelbart ingen dage vi absolut ikke kan stille hold.

KH
Nanna
6/2-2010 17:02 Emne: Åbent brev (Dame) Af: Morten Larsen
Kære Trænere (Damerækken)

Jeg skal vide hvilken weekend I kan starte sæsonen, og hvilken weekend bliver den sidste i forårssæsonen for Jer.
Jeg foreslår søndag d. 18. april – søndag d. 13. juni.

Jeg skal vide hvilken weekend I kan starte efterårssæsonen, og hvilken weekend bliver den sidste i sæsonen for Jer.
Jeg foreslår: Søndag d. 5. september – søndag d. 3. oktober.

Til slut skal jeg vide, om der er nogen dage; ugedage såvel som weekenddage I IKKE kan spille.
Samt hvilke dage jeres bane IKKE er til rådighed.


Vigtigt: Da programmet fastlægges nu, er det vigtigt at holdet svarer fyldestgørende på disse spørgsmål, og jeg opfordrer til at du sender mails til spillerne med dette indhold:
-------------------------

Kære spillernavn
Nu er der ikke længe til den kommende sæson i kollegiefodbold.
For at give turneringsleder god mulighed for kunne planlægge sæsonen bedst muligt, beder jeg dig give et svar eller et skøn på, om studie/rejser e.l. vil forhindre dig i at være til rådighed for holdet i perioderne

Søndag d. 18. april – søndag d. 13. juni.
samt
Tirsdag. d. 31. august – søndag d. 3. oktober

Skriv tilmed enkeltdatoer i perioderne, hvor du nu kan sige, at du ikke kan deltage.
Deadline for svar er søndag d. 7. februar.

Mvh.
-------------------------

Deadline for Jeres svar er mandag d. 8. februar.


Mvh,
/Morten Kornbech Larsen
3/2-2010 19:10 Emne: Åbent brev til træ Af: Morten Larsen
Kære Trænere

Jeg skal vide hvilken weekend I kan starte sæsonen, og hvilken weekend bliver den sidste i forårssæsonen for Jer.
Jeg foreslår søndag d. 11. april – søndag d. 20. juni.

Jeg skal vide hvilken weekend I kan starte efterårssæsonen, og hvilken weekend bliver den sidste i sæsonen for Jer.
Jeg foreslår: Søndag d. 5. september – søndag d. 10. oktober.

Jeg skal vide hvilke hverdage (tirs., ons. og/eller tors.) I kan facilitere midtuge hjemmekampe.
Dvs. tirsdage, onsdage eller torsdage i perioden tirsdag d. 13. april – torsdag d. 17. juni, samt perioden tirsdag d. 31. august – torsdag d. 16. september.

Til slut skal jeg vide, om der er nogen dage; ugedage såvel som weekenddage I IKKE kan spille.

Vigtigt: Da programmet fastlægges nu, er det vigtigt at holdet svarer fyldestgørende på disse spørgsmål, og jeg opfordrer til at du sender mails til spillerne med dette indhold:
-------------------------
Kære spillernavn
Nu er der ikke længe til den kommende sæson i kollegiefodbold.
For at give turneringsleder god mulighed for kunne planlægge sæsonen bedst muligt, beder jeg dig give et svar eller et skøn på, om studie/rejser e.l. vil forhindre dig i at være til rådighed for holdet i perioderne

Søndag d. 11. april – søndag d. 20. juni.
samt
Tirsdag. d. 31. august – søndag d. 10. oktober (sidste dag i uge 41).

Skriv tilmed enkeltdatoer i perioderne, hvor du nu kan sige, at du ikke kan deltage.
Deadline for svar er søndag d. 7. februar.

Mvh.
-------------------------


Deadline for svar Jeres svar til mig er mandag d. 8. februar.

Mvh,
/Morten Kornbech Larsen
Carlsberg Sport logo